sadələşdirilmə

sadələşdirilmə
«Sadələşdirilmək»dən f. is.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • sadələşdirilmək — məch. Sadə hala salınmaq, daha sadə edilmək, bəsitləşdirilmək, asanlaşdırılmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • adiləşdirilmək — məch. 1. Adi hala salınmaq. 2. Bəsitləşdirilmək, sadələşdirilmək; bayağılaşdırılmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • səthiləşdirilmək — məch. Səthi (2 ci mənada) hala salınmaq, bəsitləşdirilmək, sadələşdirilmək, bayağılaşdırılmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ilahiləşdirilmək — məch. Xariqüladə, ilahi bir qüvvə edilmək, Allah sifəti verilmək, Allah sayılmaq. // Allah kimi yüksəldilmək, təqdis edilmək, Allah kimi qarşısında səcdə edilmək. Təbiət güclərinin ilahiləşdirilməsi. – İlahiləşdirilmiş, mələk simalı, əl… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • asanlaşdırılmaq — məch. Asan edilmək, yüngülləşdirilmək, sadələşdirilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bayağılaşdırılmaq — məch. Təhrif olunacaq dərəcədə sadələşdirilmək, bəsitləşdirilmək, qabalaşdırılmaq; bayağı şəkildə göstərilmək. Müəllifin fikri bayağılaşdırılmışdır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • vulqarlaşdırılmaq — məch. Bayağılaşdırılmaq, qabalaşdırılmaq, mənası təhrif olunacaq dərəcədə sadələşdirilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Ибрагимов, Мубариз Агакерим оглы — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Ибрагимов. Мубариз Ибрагимов азерб. Mübariz Ağakərim oğlu İbrahimov …   Википедия

  • bənd — 1. is. <fars.> 1. anat. Skelet sümüklərinin oynaq yerləri; buğum, məfsəl. Barmaqların bəndləri. Bəndləri ağrımaq. Bəndləri qırılmaq. – <Qazan xan> başında, bədəninin bəndlərində bir ağırlıq və sızıltı duydu. M. Rz.. 2. Müxtəlif… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • elementar — sif. 1. İbtidai, başlanğıc, bir şeyin ancaq əsaslarına aid olan. Elementar cəbr. Elementar riyaziyyat. 2. Ən sadə, ən bəsit, ibtidai. Elementar məsələ. Ən elementar şeyi bilmir. 3. Ən vacib, ən lazımlı, əsas. Elementar şərait. 4. kim. Bir şeyin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”